Bistrup Kirke

Læs mere om kirken på www.bistrupkirke.dk

Historien

I første omgang begyndte man 1.ste søndag i advent 1955 at holde gudstjenester på Bistrup skole, i vestre sal, som blev omskabt til kirke hver søndag med alter, døbefont og prædikestol.

Alterskranken var sammensat af 5 elementer, som ved en trykfejl i avisen kom til at hedde elefanter, og det er blevet et mundheld, som stadig lever i bedste velgående, når to af de nuværende "elefanter" sommetider skal fjernes til koncerter.

Samtidig begyndte indsamlingen til den nye kirke, og der blev udvist stor opfindsomhed med henblik måderne at samle ind på .

Sceneinstruktør og skuespiller, Miskow Makwarth (1905- 1992) (boende i Bistrup) skrev et kirkespil om Birkerøds sognepræst Henrik Gerner (1629- 1700), som blev taget til fange af svenskerne, (da han var aktiv i modstandsbevægelsen), og sad i lænker på Kronborg fra 1658-1659. Henrik Gerner var også kongehusets præst, og derfor købslog man om, at han blev frigivet og ikke henrettet.

(Henrik Gerner blev senere biskop i Viborg, hvor han i året 1700 døde af sult, efter at have fået en stor splint af et kyllingeben galt i halsen, og den gang kunne man ikke fjerne det.)

Dette spil blev opført af nogle af sognets beboere i Birkerød Bio og i Helsingør, og det indbragte mange penge.

Sognets beboere tegnede "Fadderskaber" og der var "parkeringsvagter" ved de store byggeudstillinger og salg af grunde, men først og fremmest var der Sommerfesten i Bistrup

Kirkens byggehistorie

Da der var samlet så mange penge ind, at man kunne begynde byggeriet, indførte regeringen byggestop for offentlige byggerier, på grund af mangel på håndværkere, og man kunne ikke komme igang med den nye kirke.

Med pastor Schwarz-Nielsen i spidsen foreslog en gruppe borgere at opføre kirken uden brug af håndværkere.

Kirkeministeriet gav accept til initiativet- og en række byggehold arbejdede nu i 5 år (fra 1962- 1967) hver aften fra 19 til 22.

Der var ialt ca. 120 mennesker på de seks byggehold, og alle kom således til at arbejde en aften om ugen.

Arkitekt Tyge Arnfred instruerede den uprofessionelle arbejdsstyrke og tilstræbte enkelhed i alle konstruktioner, så der stort set kun skulle støbes og mures.

Der blev selvfølgeligt også brug for stilladser, og de måtte også selvbygges, da stilladsfirmaer, af forsikringsmæssige grunde, ikke turde have amatører gående på deres stilladser.

Schwarz-Nielsen købte også, til fleres forundring, en hårdt tiltrængt byggekran og solgte den efter byggeriet med fortjeneste.

Loftsbjælker og trækonstruktioner er dog købt og leveret af et tømrerfirma, ligesom der selvfølgeligt ikke måtte udføres arbejde, som krævede autoriserede mestre.

I 1963 blev den nuværende menighedssal indviet som kirke, og Bistrup sogn blev selvstændigt, mens man byggede videre på den rigtige kirke.

1967 blev kirken så færdig, og den indeholder foruden kirkerummet en række lokaler til møder, studiekredse og klubvirksomhed og et lille køkken.

I kælderen er der et veludstyret snedker- og hobbyværksted og lokaler til uniformerede ungdomskorps i sognet.

I et af tårnets værelser er der et billardspil.